Με την πρόσληψη γιατρών από την Ελλάδα επιχειρεί να λύσει, έστω και μερικώς, το πρόβλημα της υποστελέχωσης των κρατικών… νοσηλευτηρίων το υπουργείο Υγείας το οποίο, όμως, αναζητεί τρόπους για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Ελλαδιτών γιατρών οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά ζητούν κάποιες αλλαγές στους όρους εργοδότησης. Συγκεκριμένα, πρόβλημα στην εργοδότηση των Ελλαδιτών γιατρών αποτελεί τόσο το ύψος του μισθού όσο και ο χρόνος διάρκειας των προτεινόμενων συμβολαίων, αφού ως έχουν δεν θεωρούνται ελκυστικά. Τα δύο αυτά ζητήματα έχουν τεθεί προς συζήτηση και το υπουργείο Υγείας έχει ήδη κάνει τις επαφές του με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του υπουργείου Οικονομικών. Για την αύξηση του χρόνου διάρκειας των συμβολαίων φαίνεται να υπάρχει λύση. Η απόφαση για πρόσληψη γιατρών αφορά εξάμηνα συμβόλαια και καθεστώς έκτακτου εργαζόμενου στη δημόσια υπηρεσία. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει οδηγίες για υπογραφή ιδιωτικών συμβολαίων με τους γιατρούς αν χρειαστεί. Δηλαδή, η πρόσληψη τους θα γίνει με το καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» και εκτός πλαισίων δημόσιας υπηρεσίας, γεγονός που θα δίνει την ευκαιρία για καθορισμό μεγαλύτερου χρόνου διάρκειας. Για τις μισθολογικές απαιτήσεις των Ελλαδιτών γιατρών, το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», είχε ήδη μια πρώτη επαφή με το υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν αποκλείεται και σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα να διευθετηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι Ελλαδίτες γιατροί, οι οποίοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για εργοδότηση τους στον δημόσιο τομέα υγείας στην Κύπρο, θα πρέπει, σε περίπτωση που αποδεχτούν τους όρους που τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία θα τους προσφέρει, να περάσουν από τη νενομισμένη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι θα προσληφθούν μόνο όσοι γιατροί διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και η εργοδότηση τους θα γίνει βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Πάντως, το υπουργείο Υγείας συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και δεν αποκλείεται να υπάρξει στην πορεία ενδιαφέρον και από άλλους Ελλαδίτες γιατρούς.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese