Θα καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης και θα αντικατασταθούν από ένα σύστημα εσόδων- εξόδων; Στο υπουργείο Οικονομικών μία από τις προτάσεις που…
έχουν πέσει στο τραπέζι και φαίνεται πως εξετάζεται είναι να καταργηθούν τα τεκμήρια και να λειτουργήσει το σύστημα εσόδων- εξόδων ως εξής:

Αν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα, τότε θα φορολογείται η διαφορά με μια καινούρια κλίμακα. Αν τα έξοδα είναι περισσότερα, τότε θα πρέπει να αποδειχθεί η προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα φορολογούνται ως αδήλωτο εισόδημα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese