Στα 846.000 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2016, σύμφωνα με τα…


 στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι περισσότεροι κατά 18.867 (2,28%) σε σχέση με τον Ιούνιο.
Τα 440.584 άτομα (52,08%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα περισσότερο ή ίσο με 12 μήνες και 405.416 (47,92%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 μηνών.
Συντριπτικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των άνεργων γυναικών (63,31%, έναντι 36,69% των ανδρών).
Με βάση την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 (52,14%), ενώ το 44,52% είναι απόφοιτοι λυκείου.
Όσον αφορά το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούλιο του 2016 αυτοί ανέρχονται σε 113.394.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese