Από τις 22 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ, αιτήσεις για την απασχόληση 13.000 ανέργων σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για…
διάστημα 4 μηνών. Το πρώτο πρόγραμμα θα «καλύψει» 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και το δεύτερο 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών 21 ευρώ, θα τους ασφαλίζει για ασθένεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την ολοκλήρωση της 4μηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για άλλους 8 μήνες.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese