Πρόκειται για τον…
Brian Shaw, τον Πιο Δυνατό Άνθρωπο του Κόσμου, που γυρίζει το κόσμο λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς δύναμης!