Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησε από…
τις 10 έως και τις 14 Αυγούστου η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε Μύκονο, Σαντορίνη, Χαλκιδική και Πάρο και διαπιστώθηκανπαραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας