Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην χρειάζεται…

ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει!