Από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απονομή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε…
ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Όπως ορίζεται από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου, δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το ποσό του επιδόματος ορίζεται στα
360 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος είναι η 1η του επόμενου μήνα, από την υποβολή της αίτησης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς δεν θα εξετάζονται αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη φορολογική δήλωση και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

– Να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360 ευρώ (σε όσους παίρνουν σύνταξη μικρότερη από 360 ευρώ δίνεται μόνο η διαφορά).
– Να είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας για τουλάχιστον 15 έτη
– Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ.
– να έχουν φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 90.000 ευρώ και τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, ο έλεγχος θα διενεργείται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης.

Στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι «από το μηνιαίο ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αφαιρούνται τα προνοιακά επιδόματα που δεν υπολογίζονται στο εισόδημα, δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους καθώς και το επίδομα ανεργίας»

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese