Στην ιστοσελίδα του Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναρτήθηκαν οι…
νέοι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12 (Φ.Ε.Κ. 2133/ τ.Β΄ /2016).

Οι νέοι πίνακες περιέχουν:

Τον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ17.04 η ειδικότητα ΠΕ17.09
Τον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.08 η ειδικότητα ΤΕ01.23 και
Τον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.12 οι ειδικότητες ΤΕ01.15 και ΤΕ01.17, καθώς εκ παραδρομής είχαν αναρτηθεί ξεχωριστά.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π έως και 16/8/2016, ημέρα Τρίτη (Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Π.Δ.1) μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241 ή 2106400686 ή 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: prosl.enstasi@asep.gr ή grapt.enstasi@asep.gr).
Δείτε τους πίνακες ΕΔΩEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese