Τα επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην άρδευση…

Ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας οι μελέτες (Υδραυλική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, γεωλογική και τοπογραφική) που αφορούν την αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Διονυσίου.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι στόχος με την κατασκευή του έργου είναι τα επεξεργασμένα λύματα, αντί να διατίθενται στο ρέμα, να χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής.

Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί αφενός η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών και αφετέρου θα επιτευχθεί εξοικονόμηση φυσικών πόρων (νερό).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese