Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ όσοι έχουν…
μεγάλα χρέη στο ταμείο δεν θα παίρνουν ούτε την προσωρινή σύνταξη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ στο ταμείο, ακόμη και αν αυτά περιλαμβάνουν και τις προσαυξήσεις δεν θα μπορούν να λάβουν την προσωρινή σύνταξη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο προσωρινή σύνταξη δικαιούνται όσοι έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών χρόνων και εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης (η εξαγορά του χρόνου θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese