Την ολοκλήρωση της πώλησης του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία…
Συμμετοχών στην Costa Luxembourg S.a.r.l., εταιρεία που ελέγχεται από κοινού από την Fairfax Financial Holdings Limited και την OMERS Administration Corporation, ανακοίνωσε η τράπεζα Eurobank Ergasias.

Το τίμημα της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής και μετά από τη διανομή μερίσματος ύψους €34 εκατ. από τη Eurolife στη Eurobank, ανήλθε σε €324,7 εκατ. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η συναλλαγή θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 16,5%), με βάση τα αποτελέσματα της 31ης Μαρτίου 2016.

Επιπλέον, η Eurobank τονίζει ότι η συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της επιτρέπει να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της κατά 20% στον όμιλο Eurolife.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese