Την υλοποίηση απόφασης για τη σύσταση ενιαίου φορέα αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και την άμεση λήψη όλων…
των ενδεικνυόμενων πρακτικών μέτρων εκ μέρους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ώστε να εκλείψει ή έστω να περιοριστεί στο ελάχιστον η ρύπανση του κόλπου της Λεμεσού, απαιτεί ο Δήμος Λεμεσού.

Παράλληλα ο δήμος, με στόχο την οριστική απαλλαγή, ιδιαίτερα της Aκτής Oλυμπίων, από τα υγρά και άλλα απόβλητα, τα οποία προκαλούν τις διαμαρτυρίες λουομένων και άλλων επηρεαζόμενων ομάδων πολιτών, προχώρησε σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ στην ετοιμασία σχετικής μελέτης για να διαπιστωθεί ποια είναι η προέλευση των φαινομένων ρύπανσης.

Στην εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, γίνονται εισηγήσεις για τα μέτρα και κυρίως τις ενέργειες εκείνες που πρέπει να αναληφθούν από πλευράς αρμοδίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης της θάλασσας της Λεμεσού.

Για την ετοιμασία της μελέτης έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανές πηγές που μπορεί να έχουν ως συνέπεια τη ρύπανση της παραλίας της Λεμεσού. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ, πιθανές πηγές ρύπανσης είναι οι αγωγοί ομβρίων υδάτων, μέσω των οποίων μεταφέρονται ακαθαρσίες από τους ποταμούς στη θάλασσα, ο δημόσιος ζωολογικός κήπος της πόλης, το αγκυροβόλιο, το λιμάνι, η μαρίνα, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.

Κατά τη μελέτη, που διήρκεσε 4 μήνες, έγιναν συστηματικά μετρήσεις τόσο στην παραλία όσο και στον βυθό της θάλασσας σε όλη την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού που ξεκινά από την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι ιχθυοκαλλιέργειες, απέναντι από το νέο λιμάνι μέχρι το ξενοδοχείο «Crown Plaza». Οι μετρήσεις αυτές αφορούσαν μεγάλο φάσμα, από μικροβιολογικό φορτίο μέχρι παρουσία υδρογονάνθρακα και ελαίων μέσα στο νερό, θρεπτικά συστατικά και όλα όσα σχετίζονται με τέτοιας μορφής ρύπανση.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese