Διπλασιάζεται ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και…
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για το 2016, σε σχέση με τους εισακτέους του 2014.

Το διπλασιασμό των εισακτέων εισηγήθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Mε ομόφωνη απόφασή του, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση του, προσδιορίζει στους 160 τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή μετά το πέρας των εξεταστικών διαδικασιών το 2016 και θα αποφοιτήσουν το 2018. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως συνεκτιμήθηκαν τόσο οι απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε στελεχιακό δυναμικό, όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΣΔΔΑ. Επιπλέον, εισηγείται οι 160 εισακτέοι του επικείμενου 25ου διαγωνισμού να κατανεμηθούν στα οκτώ τμήματα εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής ως εξής:
Τμήμα Εξειδίκευσης                                                  Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης                                                          40
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών                          20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας     20   
Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας                                  20
Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων                               15
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων                              10
Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας                       10
Ψηφιακής Πολιτικής                                                      10
Πολιτιστικής Διοίκησης                                                  15
Συνολικός αριθμός εισακτέων                                 160English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese