Τα μάτια δεκατέσσερα πρέπει να…

έχουν οι πολίτες κάθε φορά που σηκώνουν χρήματα από ένα ΑΤΜ, αθώς οι επιτήδειοι ανακαλύπτουν συνεχώς καινούργιους τρόπους για να κλέβουν το pin της κάρτας.