Με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 150 άτομα στην Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως εξήγγειλε τέλη…
Μαΐου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χ. Βερναρδάκης.

Οι διαδικασίες προχωρούν καθώς το «πράσινο φως» «άναψε» το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η σχετική απόφαση για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/17708, 28 Ιουλίου 2016), που επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε., αφορά σε 55 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 Τεχνολογικής και 70 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η δαπάνη πρόσληψής τους θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΕΥΑΘ, η οποία, σημειωτέον, δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.

Την πρόσληψη των 150 νέων υπαλλήλων είχε ανακοινώσει, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της ΕΥΑΘ στις 30 Μαΐου 2016, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χ. Βερναρδάκης, η δε ανταπόκριση των αρμόδιων διευθύνσεων της εταιρείας υπήρξε άμεση.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese