Ο  Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει ότι με την Υπ΄ Αριθμ.  Δ23/οικ.34484/2655/26-07-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας…
   ρυθμίζεται η  πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού.

Απαραίτητη προϋπόθεση από τους ενδιαφερομένους για την εξέταση των αιτήσεων τους είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο ή στο Δήμο στον οποίο η υπηρεσία παρέχει διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος.

Η   διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους δωρεάν  φαρμακευτικής περίθαλψης ξεκινά την 01-08-2016.                                                                                                                                                
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες  (απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και έντυπα αιτήσεων)  στον ιστότοπο του Δήμου Πεντέλης http://www.penteli.gov.gr   όπως επίσης  να επικοινωνούν με το  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πεντέλης στα τηλέφωνα 213-2050072-84-87 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Λιαγκάκης).
             English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese