Από τις 87 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 67 υποβλήθηκαν από κύπριους και 20 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές…

Το ποσό των 52,5 εκατ. ευρώ άντλησε το κυπριακό δημόσιο από την έκδοση ομολόγων εξαετούς διάρκειας.

Ο στόχος υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο διαχείρισης δημόσιου χρέους (ΓΔΔΧ) του υπουργείου Οικονομικών, λήφθηκαν 87 αιτήσεις για συνολικό ποσό €52.509.400, το οποίο έγινε ολόκληρο αποδεκτό.

Η συνολική ονομαστική αξία των 6ετών ομολόγων ανερχόταν στα €10.000.000.
Από τις 87 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 67 υποβλήθηκαν από κύπριους και 20 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €2.000 μέχρι €2.500.000.
Από το συνολικό ποσό των €52.509.400, τα €46.550.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.
Τέλος, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 9η σειρά 2016 λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από την 1η μέχρι τις 19 Αυγούστου 2016.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese