Πρόσβαση των δικαιούχων ανασφάλιστων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη του Ε.Σ.Υ. – απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού…

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει
για τον τρόπο εξασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους
ανασφάλιστους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε, η οποία θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2016. Η κατάθεση και εξέταση αίτησης σύμφωνα με τα όρια εισοδήματος της παρ.2 περ. Β,
αφορά αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία κάτω από 67% ή τους χρόνια πάσχοντες και όχι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Για την κατηγορία, ωστόσο, των κατόχων/αιτούντων βιβλιαρίου ανασφαλίστου περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και
εξαρτώμενα τέκνα).

Νέα εγκύκλιος σχετικά με την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών που θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2016 εξέδωσε η
αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου. Με τη νέα ρύθμιση, η
πρόσβαση των δικαιούχων ανασφάλιστων σε ιατρική και νοσηλευτική
περίθαλψη στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. γίνεται απευθείας με τη χρήση του
ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού. Η
πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε
ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα -καταρχήν- με τα οριζόμενα στο άρθρο 6
παρ.1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Στις Υπηρεσίες απονέμονται οι εξής αρμοδιότητες: Η εξέταση αιτήσεων
ανασφάλιστων ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών των
ασφαλιστικών ταμείων) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, όπως αυτές απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 6 παρ.2
περ.Β και παρ.8, αποκλειστικά για την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης (χωρίς ποσοστό συμμετοχής). Δεν εκδίδονται
πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής,
καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο σας ή
στο Δήμο στον οποίο η Υπηρεσία σας παρέχει διοικητική υποστήριξη για
την εφαρμογή του προγράμματος.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese