Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, φιλοξενει στο ανανεωμένο…
Αίθριο του Μουσείου έργα καταξιωμένων σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γλυπτών Ελλάδος.

Πηγή