Το σχέδιο Απόφασης της ΤτΕ με θέμα: “Υιοθέτηση προπαρασκευαστικών κατευθυντήριων γραμμών, για τις ασφαλιστικές… επιχειρήσεις και τους διανομείς, σχετικά με την πολιτική και τη διαδικασία έγκρισης και διανομής εγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων”, κοινοποίησε η ΕΑΕΕ προς τις ασφαλιστικές εταιρίες- μέλη της ζητώντας τις παρατηρήσεις τους.

Όπως ενημερώνει η ΕΑΕΕ, με το σχέδιο αυτό η εποπτική αρχή υιοθετεί τις αντίστοιχες προκαταρκτικές κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA με τις οποίες ρυθμίζονται εσωτερικές διαδικασίες, λειτουργίες και στρατηγικές για το σχεδιασμό και τη διάθεση στην αγορά και παρακολούθηση ασφαλιστικών προϊόντων εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η σχετική υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να διαθέτουν πολιτική και διαδικασία έγκρισης και διανομής εγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων προβλέπεται ρητά στο άρθρο 25 της οδηγίας 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕΕΕ L 26/19, 2.2.2016).

Δείτε εδώ το σχέδιο απόφασης της ΤτΕ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese