Με επείγουσα επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας ζητάει την…
μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής του Βιβλίου Παραλαβής και Διακίνησης Υγραερίου στην 1η Οκτωβρίου 2016.

Όπως είναι γνωστό με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1096142/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2113 Β/8.7.16): «Έλεγχος και  παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε  ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων», αποφασίστηκε η τήρηση του ως άνω βιβλίου αναδρομικά από 8.7.2016 χωρίς να υπάρχουν τα σχετικά βιβλία και χωρίς να έχουν προετοιμασθεί οι βενζινοπώλες. Τι απάντηση θα δώσει το υπουργείο δεν είναι γνωστό. Γνωστό είναι μόνο πως είναι πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή του.

Η επιστολή

Θέμα:  Έναρξη τήρησης του προβλεπόμενού βιβλίου της παρ. 1 του Άρ. 4 της ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 Απόφασης σας, από 1/10/2016 για λόγους προετοιμασίας και εκτύπωσης του.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:

Στην παραπάνω Απόφαση προβλέπεται μεταξύ άλλων, για τα  πρατήρια υγραερίου κινητήρων, η τήρηση  βιβλίου παραλαβής και διακίνησης υγραερίου, θεωρημένου από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και δίδονται οι σχετικές οδηγίες για το περιεχόμενό του.

Όπως είναι φυσικό κ. Γενικέ, σε κάθε Απόφαση και σε κάθε Διάταξη που προβλέπεται η τήρηση βιβλίων και δη θεωρημένων, δίδεται ένας μικρός και εύλογος χρόνος για την έναρξη τήρησης τους, διότι αυτό  απαιτεί μια σχετική προετοιμασία (σχεδίαση, εκτύπωση, θεώρηση).

Ενόψει της δικαιολογημένης παραπάνω ανάγκης, η Ομοσπονδία μας παρακαλεί να μεταθέσετε ειδικά την έναρξη εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 του Άρ. 4 για την τήρηση του προβλεπόμενου σε αυτή παραπάνω βιβλίου, μέχρι 30/09/2016. Είναι αυτονόητο ότι όποιοι πρατηριούχοι θα ετοιμαστούν και νωρίτερα από την παραπάνω προθεσμία, θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις διατάξεις.

Σημειώνουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία για την ομοιόμορφη τήρηση του παραπάνω βιβλίου, ήδη προετοιμάζει την έκδοση του και σε μορφή χειρόγραφη αλλά και σε μορφή ηλεκτρονική.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese