ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νίκο Τόσκα…

Θέμα: Χορήγηση – Ανανέωση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας

ΣΧΕΤ: Ν. 2168/93 «Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν αποστρατευθούν, για να διατηρήσουν το δικαίωμα οπλοφορίας και κατοχής ιδιωτικού πυροβόλου όπλου, πρέπει να απευθυνθούν στα Αστυνομικά Τμήματα, του τόπου κατοικίας ενός εκάστου, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Πριν την παράδοση της υπό έκδοση άδειας, εκτός των άλλων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στα αρμόδια όργανα παράβολα  συνολικής αξίας 180€.

Από σχετικές ανακοινώσεις πληροφορηθήκαμε ότι, με απόφαση σας, που εκδόθηκε την 29 Δεκεμβρίου 2015, τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής άδειας τόσο σε ότι αφορά στην διαδικασία όσο και στην περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων κατά 150 ευρώ.

Δηλαδή ένας απόστρατος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται να διαθέσει από την πενιχρά πλέον σύνταξή του, το συνολικό ποσόν των 330€ προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση νομιμότητας, όταν την ίδια στιγμή – και καλώς – συνάδελφοι άλλων Σωμάτων Ασφαλείας απαλλάσσονται πλήρως των παραπάνω επιβαρύνσεων, καταβάλλοντας μόνο τέλος χαρτοσήμου.

Επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες, η οικονομική επιβάρυνση για τα πρώην στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι υπερβολικά υψηλή, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης πρώην κρατικών λειτουργών, που αφιέρωσαν την καριέρα τους στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και την διαχρονική προάσπιση των αξιών και εντολών της Κρατικής Εξουσίας, παρακαλούμε όπως, προβείτε άμεσα στις απαραίτητες και αναγκαίες πλέον διορθωτικές κινήσεις, για παντελή άρση των παραπάνω αναφερομένων οικονομικών επιβαρύνσεων των πρώην στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese