Μετά το αντισυνταγματικό κλείσιμο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού…
φορέα από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά 3.000 περίπου εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο. Η σημερινή συγκυβέρνηση, παρά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για επαναπρόσληψη όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στην πρώην ΕΡΤ, με τον Νόμο 4324/2015 θέσπισε προστατευτικές διατάξεις μόνο για τους απολυμένους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής, αφήνοντας παντελώς απροστάτευτους τους περίπου 200 απολυμένους που εργάζονταν στην πρώην ΕΡΤ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου όταν αυτή έκλεισε. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 του Νόμου 4324/2015 προβλέφθηκε ότι «1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου», αφήνοντας παντελώς αρρύθμιστες τις 200 περίπου περιπτώσεις εργαζομένων με ενεργές- κατά το κλείσιμο – συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι μετά το κλείσιμο, απολύθηκαν χωρίς αποζημίωση και δεν επαναπροσλήφθηκαν στην νέα ΕΡΤ για το χρόνο που υπολειπόταν στη σύμβασή τους. Αντ’ αυτών, απασχολούνται σήμερα πλήθος μισθωμένων υπάλληλων εργολαβικών εταιρειών για να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της παραγωγής προγράμματος της ΕΡΤ, παρά την δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού στις επιτροπές της Βουλής και κατά την ψήφιση του Ν 4324/2015 ότι αυτές οι ανάγκες θα καλύπτονταν από συμβασιούχους κατόπιν διαγωνισμού.
Πέραν της άνω απαράδεκτης δυσμενούς μεταχείρισης, οι ήδη άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι συμβασιούχοι της πρώην ΕΡΤ παραμένουν και απλήρωτοι για οφειλόμενες Κυριακές, αργίες, νυχτερινά και υπερωρίες για το διάστημα από 11-11-2012 και μέχρι το κλείσιμο της ΕΡΤ, στις 11-6-2013. Συμπεριλαμβανομένων και όσων οι συμβάσεις είχαν λήξει στο εν λόγω χρονικό διάστημα, οφείλονται δεδουλευμένα σε περισσότερα από 200 άτομα. Οι αρμόδιοι φορείς με διάφορα προσχήματα (υπέρβαση του πλαφόν του 10% για το 2012, έλλειψη προέγκρισης για το 2013, έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης) – που δεν αναιρούν την υποχρέωση  για την καταβολή των δεδουλευμένων και που γεννούν ζήτημα ευθύνης των διοικητικών στελεχών της πρώην ΕΡΤ για παράνομη υπερεργασία των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ – καθυστερούν τρία ολόκληρα έτη την καταβολή των δεδουλευμένων, στερώντας τους τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Bουλή των Ελλήνων για το ζήτημα αυτό και τις παραδοχές στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 623/4-3-2016 Απάντηση του Υπουργού Επικρατείας για την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος οι 200 και πλέον απολυμένοι συμβασιούχοι της πρώην ΕΡΤ παραμένουν απλήρωτοι  στην ήδη δυσμενή οικονομική περίοδο που διανύουμε.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο δεν συμπεριελήφθησαν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου 4324/2015 οι παραπάνω συμβασιούχοι για τον υπολειπόμενο χρόνο ισχύος της σύμβασής τους; Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση (έκδοση ΚΥΑ, τροπολογίας, κ.λ.π.) για την άρση της παραπάνω αδικίας και την επαναπρόσληψη των παραπάνω συμβασιούχων για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης που είχαν στην πρώην ΕΡΤ; Εάν όχι, προτίθεσθε να προβείτε στην καταβολή των αναλογούντων για το άνω διάστημα αποδοχών τους;
2. Για ποιο λόγο, τρία ολόκληρα χρόνια από το κλείσιμο της πρώην ΕΡΤ και ενάμιση και πλέον χρόνο από την επαναλειτουργία της, παραμένουν απλήρωτοι οι παραπάνω συμβασιούχοι για οφειλόμενες Κυριακές, αργίες, νυχτερινά και υπερωρίες για το διάστημα από 11-11-2012 έως 11-6-2013; Ποιο το συνολικό ύψος των οφειλομένων δεδουλευμένων τους; Είναι στις προτεραιότητές σας η καταβολή τους; Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την εξόφλησή τους;

Ο ΕΡΩΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Ευστάθιος (Στάθης) ΠαναγούληςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese