Στην πρώτη θέση στην εξαγωγή γεωργικών ειδών διατροφής παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της…
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο τα οφέλη που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι αγρότες από το εξαγωγικό κέρδος είναι ελάχιστα.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη και τομείς εξακολουθούν να υποφέρουν από το Ρωσικό εμπάργκο και από τις χαμηλές τιμές στην παγκόσμια αγορά, η συνολική απόδοση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων της ΕΕ ήταν θετική το 2015.
Σύμφωνα με την έκθεση οι εξαγωγές το 2015 παρουσίασαν αύξηση 5,7% φθάνοντας τα 129 δις. ευρώ  το 2015. Η ΕΕ καθίσταται ο πρώτος παγκόσμιος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής, με καθαρό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 16 δισ. ευρώ.

Το σύνολο της παραγωγής του γεωργικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτιμήθηκε στα 410 δις. ευρώ  το 2015.

Η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών μαζί απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους, αντιπροσωπεύοντας το 7,5% της απασχόλησης και το 3,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.
Οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca προειδοποίησαν ότι τα εισοδήματα των γεωργών είναι καίριας σημασίας και σημείωσαν ότι θα πρέπει να επωφελούνται περισσότερο από το εξαγωγικό κέρδος.

Ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen,  επεσήμανε πως «οι αγρότες δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα οφέλη από αυτό το κέρδος. Τα αγροτικά εισοδήματα είναι κατά μέσο όρο μόλις το ήμισυ του επιπέδου των μέσων αποδοχών στην ΕΕ και έπεσαν και πάλι το περασμένο έτος λόγω των χαμηλών τιμών παραγωγού και του υψηλού κόστους των εισροών». Ακόμη, ανέφερε ότι τα εισοδήματα δέχονται συνεχείς πιέσεις   από τους μεταποιητές και τους λιανεμπόρους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. «Χρειαζόμαστε μια δίκαιη, διαφανή λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι αγρότες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, οι οποίες είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν ότι μια δίκαιο περιθώριο κέρδους», πρόσθεσε.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται γραπτές συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών και των εμπόρων λιανικής πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους και να πληρώνονται στην ώρα τους. Χρειαζόμαστε υποχρεωτική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να πληρώνουν πρόστιμο όταν την παραβιάζουν. «Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι παραγωγούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε συνεταιρισμούς, ώστε να βελτιώσουν την αγορά για τα προϊόντα τους », σημείωσε ο κ Pesonen.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese