Στην απαγόρευση εισαγωγής 18 τόνων καφέ, λόγω παρουσίας μελανών κόκκων και εντομότρητων, προχώρησαν οι ελεγκτές…
τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο χώρο του Ε’ τελωνείου.

Το συγκεκριμένο φορτίο θα καταστραφεί ή θα επαναποσταλεί στη χώρα προέλευσής του.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese