Προσωρινή Διαταγή από το Ειρηνοδικείο Λασιθίου…
Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απευθύνθηκε δανειολήπτης από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας, χρεωμένος σε μία τράπεζα , αλλά σε 5 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού χρέωσης , 81.394 ευρώ, για να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία , από τα καταδιωκτικά μέτρα της τράπεζας, ρυθμίζοντας το χρέος του , βάσει του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη),καθώς αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις δόσεις των δανείων του, με την χρηματική ρευστότητα που διέθετε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών ,της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης του , στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία καταναλωτή , άγαμο, χωρίς παιδιά, ο οποίος λόγω κρίσης η απασχόληση του ως μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος έχει μειωθεί ,και το εισόδημά του, είναι σχεδόν μηδενικό.

Το Μηνιαίο εισόδημα του, περίπου 200 ευρώ, το μήνα

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι

1.αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργιες και αγροτεμάχια με ελιές

2.βοσκοτόπια.

Το Ειρηνοδικείο του Λασιθίου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχειν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.

2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος,

3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη ,μέχρι την συζήτηση της κυρία αίτησης, κατά την ορισθείσα αρχικώς δικάσιμο της 28-4-2017

,4)Ορίζει μηνιαία καταβολή 80 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστωτικές απαιτήσεις, έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, είναι σημαντική , για τον υπερχρεωμένο Ελεύθερο Επαγγελματία, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο δανειολήπτης ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία

Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα ΜελάκηEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese