Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι ο Ηλίας Καρακίτσος, μη εκτελεστικό μέλος του…
Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Η απόφαση του κ. Καρακίτσου οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Πριν μερικές ημέρες, την παραίτηση της είχε ανακοινώσει και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ, με ισχύ την 18η Ιουλίου, δηλαδή σήμερα.

Στην ανακοίνωση που είχε εκδοθεί, σημειωνόταν πως η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση ενός σημαντικού και επιτυχημένου έργου (τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, υλοποίηση δεσμεύσεων του Μνημονίου κ.α.), υπέβαλε την παραίτησή της «προκειμένου να διευκολύνει τις μελλοντικές επιλογές για το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΤΧΣ στο τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese