Πάνω από 1,5 εκατ. νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια προστέθηκαν το 2015 στην ελληνική ασφαλιστική αγορά γενικών ασφαλίσεων αν και… χάθηκαν πάνω από 140 εκατ. ευρώ σε παραγωγή σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η αύξηση του αριθμού των συμβολαίων παρατηρήθηκε κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου, νομικής προστασίας και οδικής βοηθείας. Ειδικά στο κλάδο αστική ευθύνης οχημάτων σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα 5.296.253, έναντι 5.001.349 το 2014.

Η παραγωγή ασφαλίστρων στις γενικές ασφαλίσεις ανήλθε το 2015 στα 2.017.945.987,14 ευρώ έναντι 2.164.845.257,98 ευρώ το 2014.

Στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε το 2015 στα 887.438.494,78 ευρώ έναντι 1.038.475.421,85 ευρώ το 2014.

Στον κλάδο ζωής «χάθηκαν» τρία εκατομμύρια ασφαλισμένοι, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 1,799 δις. ευρώ, με το πλήθος συμβολαίων να ανέρχεται στα 1.754.748 και τον αριθμό των ασφαλισμένωνστους 5.755.461, ενώ το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων ήταν 1.884.269.879,38 ευρώ, το πλήθοςσυμβολαίων ήταν 1.816.640 και οι ασφαλισμένοι 8.885.069.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese