Για 11η συνεχόμενη χρονιά η  Ομάδα   Περιβάλλοντος  του   Εθνικού   Κέντρου     Κοινωνικών   Ερευνών   υλοποίησε   το…
  ερευνητικό πρόγραμμα «Ιαματικές Πηγές   και Λουτρότοποι». Από τα αποτελέσματα της έρευνας συνάγεται πως όπου το   Ελληνικό κράτος εμπιστεύτηκε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,   παρόλη την δυσκολία που επέφερε η οικονομική κρίση στην άσκηση   επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά το 2010, η επισκεψιμότητα κρατήθηκε σε   κάποιο επίπεδο. Αντίθετα όπου επέλεξε το ίδιο να λειτουργήσει σαν   επιχειρηματίας μάλλον δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε πως το παρελθόν θα είναι   διδακτικό για όλους και θα μας δώσει την δυνατότητα να κοιτάξουμε το μέλλον   με διαφορετική οπτική.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας συνεχίζει την εφαρμογή της   στρατηγικής του προκειμένου, μετά τα ΦΕΚ αναγνωρίσεων, την άρση των   εμποδίων στις αδειοδοτήσεις, και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που   απαιτούνται για να καταστεί ο Ν.3498/2006 λειτουργικός, να είναι πλέον εφικτές   οι επενδύσεις στις υποδομές των Ιαματικών πηγών είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε σε   συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές.

Είναι δεδομένο πως ένας ολόκληρος κλάδος που για χρόνια επιβίωνε με την   χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι εύκολο να αλλάξει   κατεύθυνση και να στραφεί σε άλλα target groups. Είναι επίσης δεδομένο πως οι   συνεχόμενες προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η   προσήλωση στο επιστημονικό έργο, η επαφή με φορείς των Ιαματικών πηγών της   Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δουλειά πάνω στην σωστή εφαρμογή της οδηγίας   24/2011 για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, θα έχουν σαν   αποτέλεσμα την μορφοποίηση του ποιοτικού θερμαλιστικού προϊόντος της νέας   εποχής.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας συγχαίρει την ομάδα   περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ και κατά κύριο λόγο τον κ.Τσακίρη Κώστα, εδώ και   κάποια χρόνια άμισθο συνεργάτη της ομάδας περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, για την   πολύ χρήσιμη και ποιοτική δουλειά τους.

Δείτε την ανάλυση και την παρουσίαση της επισκεψιμότητας στις Ελληνικές Ιαματικές Πηγές εδώEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese