Άκαρπες απέβησαν οι τέσσερις τριμερείς συναντήσεις που έγιναν από τον Μάρτιο και έπειτα, καθώς και πολλές ακόμα διμερείς…
που ακολούθησαν για την εξεύρεση συνθετικής λύσης για τα Βιομηχανικά Φωσφορικά Λιπάσματα Καβάλας, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση του επισημαίνεται ότι η εταιρεία αρνείται να ανακαλέσει τις απολύσεις 33 εργαζομένων και να συνάψει (μαζί με τις άλλες 3 εταιρείες) σύμβαση αορίστου χρόνου με όλους τους εργαζόμενους που είτε εργάζονται είτε θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε αυτές.

Το ιστορικό της όλης υπόθεσης και οι τελικές προτάσεις των μερών και του Υπουργείου παρουσιάζονται στο συνημμένο κείμενο που ακολουθεί αυτό το δελτίο τύπου.

Από το φάκελο της υπόθεσης φαίνεται να προκύπτει ότι η όλη διαδικασία (ενοικίασης κτιρίων και παραχώρησης παραγωγικής δραστηριότητας) που ακολουθήθηκε από την εταιρεία ELFE υποκρύπτει μεταβίβαση δραστηριότητας και θα έπρεπε να συνοδευτεί με τις ίδιες συμβάσεις (αορίστου χρόνου) για όλους τους εργαζόμενους που μεταφέρονται στις άλλες εταιρείες.

Το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι στα πλαίσια επίδειξης καλής θέλησης η εταιρεία θα μπορούσε να ανακαλέσει τις απολύσεις, ξεπερνώντας όλα τα γεγονότα που συνέβησαν, ώστε να γίνει ένα σημαντικό βήμα συνεννόησης για την αναζήτηση διεξόδου και την ομαλότητα.

Το Υπουργείο Εργασίας εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας. Από εδώ και στο εξής θα δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες, συντονισμένα με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, για την εξεύρεση μιας επιχειρηματικά βιώσιμης λύσης για την Καβάλα και για όλους τους εργαζόμενους.

Επισημαίνεται με εμφατικό τρόπο ότι καμία λύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και πολύ περισσότερο αποδεκτή και ανεκτή από το Υπουργείο αν δεν σέβεται την ανθρώπινη εργασία και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Το παλιό τελείωσε.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese