Μέσω κρατικής επιχορήγησης θα πληρώσει ο Δήμος Βόλου τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, προς τους προμηθευτές του, που ανέρχονται σε…
περίπου 4-5 εκ. € (μέχρι το τέλος Απριλίου) το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που ζητά από την Οικονομική Υπηρεσία να προχωρήσει στην καταγραφή του συνολικού ποσού και να αιτηθεί σχετικής επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Οικονομική Υπηρεσία ξεκίνησε την καταγραφή, για να την στείλει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να εκταμιευτούν τα χρήματα και να πληρωθούν οι προμηθευτές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Ι. Μπαλάφα, που εστάλη στο Δήμο Βόλου στις 12 Ιουλίου, κάθε δικαιούχος φορέας, μπορεί να επιχορηγηθεί συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την 30 Απριλίου 2016 και όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία που ο φορέας έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων ΥΠΕΣΔΔΑ- ΕΕΤΑΑ, που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2016.

Η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αφορά αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου ξεκίνησε ήδη να συγκεντρώνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (που έχουν περάσει 90 ημέρες και δεν έχουν πληρωθεί) ώστε ο Δήμος να καταθέσει το σχετικό αίτημα στο υπουργείο.

Το συνολικό ποσό εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 4 έως 5 εκ. € και από τη στιγμή που ο Δήμος Βόλου επιχορηγηθεί από του υπουργείο Εσωτερικών, εκατοντάδες προμηθευτές θα εξοφληθούν.
Η Οικονομική Υπηρεσία θα πρέπει να καταθέσει μηνιαίο πλάνο της αιτούμενης επιχορήγησης, το οποίο θα αρχίζει από τον φετινό Ιούλιο και θα φτάνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2017, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο. Το πλάνο θα συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα περιέχει την εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και τους λόγους συσσώρευσής τους, όπως και οι ενέργειες που έχουν γίνει για την αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese