Ψάχνοντας ένα χέρι βοηθείας, όπως τα μικρά παιδιά το χέρι σιγουριάς του πατέρα τους, σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται πολλοί…
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ζώντας σε συνθήκες φτώχειας και μη βλέποντας «φως στο τούνελ» της συνεχούς μείωσης των πωλήσεων στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Αντίθετα κυριαρχεί η παραπλάνηση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός των εταιριών και τραπεζών σε βάρος τους με παραβάσεις που απαγορεύουν οι αποφάσεις και πράξεις Τραπέζης της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), όπως και παραβάσεις του κανονισμού συμπεριφοράς των (αντα)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράξη 88/5.4.2016).

Το εισόδημα των διαμεσολαβούντων υπέστη εξευτελισμό παράλληλα με μείωση του κύρους τους από συμβάσεις συνεργασίας εν πολλοίς καταχρηστικές και μη εφαρμόσιμες, από «συγκρούσεις συμφερόντων» ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – πελατών, από «υπερπρομήθειες» πέραν των ασφαλίστρων, από «περίεργες υπηρεσίες» συνεργασιών, από δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων μη νόμιμες και μη αμερόληπτες, από ασφαλιστικές υπηρεσίες με εγγεγραμμένων στα επιμελητήρια (μαύροι κωδικοί), από εξαγορές ή καταγγελίες ασφαλιστικών συμβάσεων πέραν των συμφερόντων των πελατών, από δήθεν «υπεύθυνες δηλώσεις» σε ΚΕΠ μεταφοράς συμβολαίων από ασφαλιστή σε ασφαλιστή με καθοδήγηση εταιριών (!), από υποσχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, από εκπτώσεις και άλλα ευεργετήματα με στόχο σύναψη συμβολαίων από ανταγωνιστές, από πλαστά συμβόλαια και απάτες πελατών και διαμεσολαβητών όπως δείχνουν έρευνες της ΕΑΕΕ, από παραπλανητικές μελέτες και στοιχεία ανεύθυνων εταιριών, ερευνών που δεν γνωρίζουν τι διαφέρει ο πράκτορας από τους μεσίτες και καθοριστικά από δημιουργία φημών και δηλώσεων που δεν στηρίζονται στα πραγματικά στοιχεία επίσημων αρχών και νόμων!

Μετά τα δάνεια και τις προκαταβολές (που τελείωσαν!) για να ξεχρεώσουν παλιές και νέες υποχρεώσεις αρκετοί διαμεσολαβητές και από την κατηγορία «πρώτοι των πρώτων» και «πρωταθλητές πρωταθλητών», «παλαίμαχοι» κυρίως, πριν χάσουν τα σπίτια τους από κατασχέσεις (όπως άλλοι συνάδελφοι) βγήκαν στη «γύρα» για ευκαιριακές δουλειές και δεύτερες απασχολήσεις με ένα «σταθερό» εισόδημα αλλά και σε δουλειές σερβιτόρων και delivery! Πολλοί πουλάνε οικιακά είδη, έπιπλα, χαλιά, συλλογές για τα είδη πρώτης ανάγκης! Κόβουν τα ταμεία και ψάχνουν «μαύρη εργασία» και περνάνε αρκετοί μαύρες μέρες αφού δεν έχουν για τα βασικά αυτοί και τα παιδιά τους που ζουν σε περιβάλλον ανεργίας με μειωμένες συντάξεις και μισθούς και ΑΕΠ συρρικνωμένο κατά 25% όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Λούκα Κατσέλη. Ανήμποροι να βρουν πελάτες οι ασφαλιστές μας σε μια Ελλάδα με 842.670 απολύσεις εργαζομένων μεταξύ 2008-2015, με 244.714 λουκέτα επιχειρήσεων, με αδήλωτη εργασία και μείωση καταθέσεων κατά 50%!

Αυτή είναι η γενική εικόνα που δείχνουν και οι αριθμοί νέων στρατολογήσεων, μη ανανεώσεων (από το 2014 έχουν να διαγραφούν εκατοντάδες διαμεσολαβητές που δεν έχουν να πληρώσουν τις συνδρομές και υποχρεώσεις Ταμείων (!) και αποχωρήσεων ή άλλων αλλαγών.

Δυστυχώς οι εταιρίες είναι θεατές ενός φαινομένου που θα αποβεί μοιραίο και για πολλές εταιρίες του χώρου (ασφαλιστικές εταιρίες και παράλληλα επαγγέλματα).

Οι εξαιρέσεις – οάσεις με ταξίδια για λίγους (πανάκριβα) και συνέδρια (όπου έπαψαν να μετράνε οι παρόντες αλλά οι εκ του μακρόθεν «κλικάροντες» συμμετοχές) και κύπελα με βραβεύσεις χωρίς αριθμούς επιτυχίας και φόβο συγκρίσεων, δεν αντιστρέφουν την άσχημη κατάσταση που είναι σε κόκκινο συναγερμό για αφύπνιση.

Είναι πολλές οι φωνές που ζητάνε και μέσω του Nextdeal.gr, πράξεις και όχι λόγια και… κυρίως περιμένουν παρέμβαση εποπτείας ΤτΕ για να μπει τέλος στην «εικονική πραγματικότητα» και αξιακή κατηφόρα!

Δεν είναι όλοι ίδιοι, υπάρχουν υγιείς δυνάμεις, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης! Κυρίως περιμένουν δραστηριοποίηση από τις μεγάλες εταιρίες για έξοδο από την κρίση! Πέρασε πολύς καιρός με διάσπαση των δυνάμεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και ήρθε η στιγμή να δώσουν χέρι βοηθείας στα παιδιά των «εταιριών» τους!

Δείτε παρακάτω τι προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος με πρόσφατη πράξη και απόφαση του περασμένου Απριλίου 2016 για τα σχετικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τους διαμεσολαβούντες:

Πρότυπα ενημέρωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς

1. Ο (Αντ)ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο Πελάτης στο πλαίσιο των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών:

α) είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,

β) παρέχεται από πρόσωπο που είναι κατάλληλα καταρτισμένο και διαθέτει κάθε προβλεπόμενη στον νόμο πιστοποίηση, και

γ) λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και ασφαλιστικές ανάγκες του Πελάτη, τις οικονομικές του δυνατότητες όπως αυτές του παρουσιάζονται και δηλώνονται από τον Πελάτη, και την ικανότητα κατανόησης των ειδικότερων όρων και κινδύνων του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος.

2. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ικανοποιεί την υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 11 του Π.δ. 190/2006. Επιπρόσθετα, και με τους όρους του άρθρου 12 του Π.δ. 190/2006, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον Πελάτη αν η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχει του επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

3. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εκπονεί, σε φυσική ή σε ηλεκτρονική μορφή, συγκεκριμένα ενημερωτικά έντυπα για τον Πελάτη, διαφορετικά από τυχόν διαφημιστικά ή ενημερωτικά έντυπα των Επιχειρήσεων, ήτοι ξεχωριστά ως σώμα, διαφορετικού χρώματος και με την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο ή/και το εμπορικό σήμα του. Τα έντυπα του προηγούμενου εδαφίου φέρουν με μεγάλα σκούρα γράμματα τον τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ».

4. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ζητεί, και καταγράφει σε ξεχωριστό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ», αναλυτικές πληροφορίες από τον Πελάτη για να διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, μεταξύ των οποίων και τις τυχόν επενδυτικές, καθώς και την πρόθεση του για την ανάληψη των σχετικών κινδύνων. Το έντυπο αυτό περιέχει ερωτήσεις προσαρμοσμένες στον κλάδο και την πολυπλοκότητα του διανεμομένου κάθε φορά προϊόντος. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συγκεντρώνει ιδίως πληροφορίες που τον βοηθούν να εκτιμήσει την ικανότητα του Πελάτη να αντιληφθεί τους όρους και τους κινδύνους της υπό διαπραγμάτευση ασφαλιστικής σύμβασης, ώστε, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πελάτη, να τον συμβουλεύσει αναλόγως.

5. Βάσει των πληροφοριών που παρείχε εγγράφως ο Πελάτης, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα προϊόντα της Επιχείρησης, το προϊόν που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες και στο συμφέρον του Πελάτη και του διευκρινίζει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την πρόταση και τις συμβουλές του σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης.

6. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν προτρέπει τον Πελάτη στην εξαγορά ή την καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης για λόγους που δεν συναρτώνται με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Πελάτη.

7. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εφαρμόζει αμελλητί τις οδηγίες και κατευθύνσεις των Επιχειρήσεων για την περιγραφή και την επεξήγηση του ασφαλιστικού προϊόντος στον Πελάτη και αξιοποιεί όλο το έντυπο υλικό που του παρέχουν οι Επιχειρήσεις. Επίσης, παραδίδει στον Πελάτη το σχετικό υλικό και λαμβάνει γραπτή προς τούτο απόδειξη από τον Πελάτη, αντίγραφο της οποίας διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς την Επιχείρηση.

8. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής:

α) ερευνά και αναλύει τις ασφαλιστικές ανάγκες των Πελατών του και τους προτείνει τις κατάλληλες ασφαλιστικές συμβάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και ασφαλιστικές ανάγκες τους, τις οικονομικές τους δυνατότητες όπως αυτές παρουσιάζονται από τους ίδιους τους Πελάτες και την ικανότητα των Πελατών να κατανοήσουν τους ειδικότερους όρους και κινδύνους του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος,

β) επεξηγεί τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Πελατών και διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι Πελάτες είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,

γ) επισημαίνει στους Πελάτες τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και τους ενημερώνει για την υποχρέωση τους να προκαταβάλλουν τα ασφάλιστρα και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ασφαλίστρων,

δ) ενημερώνει τους Πελάτες για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου τους, και τους χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής, και

ε) ενημερώνει τους Πελάτες του σε περίπτωση που παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

9. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Ιδίως απαγορεύεται στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή να:

α) παρουσιάζει παραπλανητικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο της Επιχείρησης και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης,

β) υπόσχεται στον Πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί, ή αποκρύπτει κινδύνους που φέρει ο Πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,

γ) δημιουργεί, αναπαράγει και διαδίδει δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν στην οικονομική κατάσταση Επιχειρήσεων ή/και στην κατάρτιση και στην εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων από άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές υπηρεσιών,

δ) προσφέρει εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

ε) διαφημίζει εκπτώσεις, ωφελήματα ή/και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων,

στ) διακρίνει μεταξύ Πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,

ζ) παραποιεί, αλλοιώνει και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,

η) εισπράττει ασφάλιστρο χωρίς να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης, και

θ) παραδίδει στον Πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese