Συμβουλές για να μην πληρώσετε φόρο για εισοδήματα που ποτέ δεν αποκτήσατε…
δίνει η ΠΟΜΙΔΑ στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πέσει πάνω σε μπαταχτσήδες ενοικιαστές.
Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους ιδιοκτήτες σε μαζικές αγωγές εξώσεων μέχρι και αύριο Παρασκευή που λήγει η προθεσμία φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν έχουν ανείσπρακτα ενοίκια που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ θα αποφύγουν με αυτό τον τρόπο την φορολόγηση.

Όσοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια που είναι κάτω από 5.000 ευρω καλούνται να μην μπουν σε αυτόν τον κόπο αφού το όποιο όφελος από την μη φορολόγησή του θα εξανεμισθεί από τα δικαστικά έξοδα.

Με εγκύκλιο του γ.γ. δημοσίων εσόδων, ορίζονται οι οροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλάσσονται από την φορολογία που προκύπτει από τα ανείσπρακτα ενοίκια.
Έτσι, συμφωνα με την εγκύκλιο, τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα.

ΔΕΝ μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες για τα ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να είναι εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Αν ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese