Σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης…
των δημοτών, το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών συνεχίζεται και θα γίνουν από το Δήμο οι παρακάτω επεμβάσεις – ψεκασμοί στα φρεάτια και ρέματα του Δήμου μας:
 Δευτέρα  18 Ιουλίου 2016:  φρεάτια Δ.Κ.  Πεντέλης και
                                                     Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
        Τρίτη   19  Ιουλίου  2016:  ρέματα Δ.Κ.  Πεντέλης και
                                                     Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
 Τετάρτη  20 Ιουλίου 2016: ρέματα και φρεάτια Δ.Κ. Μελισσίων
Παρακαλούμε σε περίπτωση που διαπιστώσετε σημεία στα οποία απαιτείται επέμβαση του συνεργείου ψεκασμών,  να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  στο τηλέφωνο 213 2050084 (αρμόδια υπάλληλος κα Σιρμποπούλου Έφη).                                        
     Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σιρμποπούλου Έφη
Τηλ: 213-2050084 εσωτ.184, Email:sirbopoulou@melissia.grEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese