Το ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο (ΟΔΔΗΧ) κατά τη…

δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%, αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese