Τό Σάββατο, 2 Ἰουλίου 2016, ἐκοιμήθη ἐν Κύριῳ ὁ Ἀρκαδικῆς καταγωγῆς συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό… Chicago Illinois, μακαριστός Ἰωάννης Κούτουλας, σέ ἡλικία 83ων ἐτῶν.

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα μακαριστοῦ πατρός Ἰωάννου Κούτουλα.

Ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Κούτουλας, τοῦ Γεωργίου (μέ καταγωγή ἀπό το Παρθένι) καί τῆς Ἀγγελικῆς, τό γένος Καγκλῆ, ( μέ καταγωγή ἀπό τό Καστρί τῆς Κυνουρίας), ἐγεννήθη τό ἔτος 1933 στό Kansas City (Missouri) τῆς Ἀμερικῆς, ἀπό οἰκογένεια Ἑλλήνων μεταναστῶν. Τά πρῶτα γράμματα τά ἔμαθε στό Ἑλληνικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ σπούδασε στή Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ στή Βοστώνη («Holy Cross Greek Orthodox Theology School of Boston»).

Τό ἔτος 1957 ἐνυμφεύθη τήν Εὐαγγελία Βλάχου ( μέ καταγωγή ἀπό το Ἐλαιοχώρι), θυγατέρα οἰκογενείας Ἑλλήνων μεταναστῶν, μεθ’ ἧς ἀπέκτησε δύο τέκνα.

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς Ναζιανζοῦ κυροῦ Ἰεζεκιήλ Διάκονος τό ἔτος 1958 καί μετά ἀπό μία ἑβδομάδα Πρεσβύτερος.

Ὑπηρέτησε ἐπί ἑξαετίαν ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κων/νου Rockford, IL καί μετετέθη τό ἔτος 1966 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Chicago IL, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καί Προϊστάμενος θεοφιλῶς καί θεαρέστως ἕως τό ἔτος 2015, ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε.

Τήν 19η Αὐγούστου 1970 ἔλαβε τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, ἐνῶ εἶχε λάβει καί τό ὀφίκιο τοῦ Πνευματικοῦ.

Ἀπό τίς συνταξιοδοτήσεώς του ἕως καί τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του δέν ἔπαψε νά προσφέρει καί νά διακονεῖ τούς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.

Ἡ νεκρώσιμη Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τήν Τρίτη 12η Ἰουλίου 2016 μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἡ ταφή τοῦ μακαριστοῦ θά γίνει στό Κοιμητήριο τοῦ Elmwood.

Ἡ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, οἱ Ἕλληνες τοῦ Σικάγου καί οἱ συγγενεῖς καί φίλοι του στήν Πατρίδα θρηνοῦν γιά τήν ἀπώλεια τοῦ πατρός Ἰωάννου Κούτουλα καί ἐκφράζουν τή βαθύτατη συμπάθειά τους πρός τήν πρεσβυτέρα του Εὐαγγελία, τά παιδιά του καί τήν οἰκογένειά του.

Εἴθε ὁ Ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὁ ἀναστάς Κύριός μας, νά τόν κατατάξει μετά Ἁγίων καί Δικαίων καί νά τόν καταστήσει συλλειτουργό Του καί στό ἐπουράνιο Θυσιαστήριό Του. Ἀμήν.

+π.Ι.Σ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese