Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού… Καλλιτεχνικού Λυκείου, καθορίζει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

ΦΕΚ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ