Ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να έχουν οι τράπεζες, μετά από τρία χρόνια… συρρίκνωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η Κεντρική Τράπεζα στην έκθεσή της για το χρέος των νοικοκυριών επισημαίνει ότι προβλέπεται αύξηση κατά 2% στο ΑΕΠ το 2016, που αναμένεται να χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες. Η Κεντρική ποντάρει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω επιστροφής της οικονομίας σε ανάπτυξη από τις αρχές του 2015. Η εποπτική Αρχή επισημαίνει πως, μετά από τρία χρόνια πραγματικής συρρίκνωσης του ΑΕΠ, επανέρχεται η ανάπτυξη και αυτό βοηθά τις προσπάθειες των τραπεζών στις αναδιαρθρώσεις δανείων. Επίσης μειώνεται ο κίνδυνος της περαιτέρω αύξησης του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Αυτό σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να βοηθήσει στο να απελευθερωθούν οικονομικοί πόροι στο τραπεζικό σύστημα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese