Στην από 13-06-2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας και ύστερα από πρόταση της παρούσας δημοτικής…
αρχής και με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, την 154/2016 ΑΔΣ και τα σε αυτήν αναφερόμενα σχετικά, την 16977/5-5-2016 θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, την 271/2014 ΑΔΣ και την εισήγηση του κ. Προέδρου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, ο Δήμος Δράμας να παρέχει ως κίνητρο κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων Επικουρικών Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας, αποζημίωση- «επιδότηση ενοικίου σε Επικουρικούς Ιατρούς» ποσού 200 Ευρώ μηνιαίως, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους και η οποία δεν θα καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής (όπως απόσπασης- μετακίνησης).

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Οφείλουμε να στηρίξουμε το Νοσοκομείο μας με κάθε τρόπο και μέσο. Η αποδυνάμωση του ελλοχεύει κινδύνους για όλους τους συνδημότες μας. Είναι επιβεβλημένη η υποστήριξη και η αναβάθμισή του. Δεν μπορούμε ούτε να αγνοούμε ούτε να περιφρονούμε τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της έλλειψης ιατρών στο Νοσοκομείο Δράμας. Είναι γεγονός ότι απαιτείται επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Η ενίσχυση του προσωπικού, αποτελεί σημαντικό βήμα για την υποστήριξη του μοναδικού Νοσοκομείου της περιοχής μας. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, θεωρούμε καθήκον και χρέος μας να δώσουμε κίνητρο στους επικουρικούς ιατρούς, προκειμένου να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στην ορθή λειτουργία του Νοσοκομείου Δράμας».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese