Τη θέση ότι ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να καταργηθεί, εκφράζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, που…
χαρακτηρίζει «σοβαρή» μια τέτοια εισήγηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ακίνητα που έχουν εισοδήματα, όπως για παράδειγμα από ενοίκια, φορολογούνται με φόρο εισοδήματος και αμυντική εισφορά. Είναι υπερβολή να φορολογούνται και με τρίτο φόρο, αυτό της ακίνητης ιδιοκτησίας, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι για τα ακίνητα που δεν έχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Στην ουσία ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι ένας φόρος πλούτου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese