Αλλάζουν όλα στις σχέσεις των διαμεσολαβούντων με τις ασφαλιστικές εταιρίες με την πράξη 86/5.4.2016 – Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών… Διαμεσολαβητών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι διαμεσολαβούντες στις νέες διατάξεις για τα δώρα, τα bonus, τα ταξίδια κλπ που θεσπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να ενισχύσουν τα δίκτυά τους και τις πωλήσεις τους. Η πράξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αυτονομίας των μεσιτών ασφαλίσεων έναντι τωνασφαλιστικών εταιριών.

Παράλληλα, με άλλες δύο πράξεις καθορίζονται οι διαδικασίες αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιριών προς τους παθόντες, από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων, και η διαδικασία κατάθεσης παραπόνων από τους ασφαλισμένους προς τιςασφαλιστικές εταιρίες.

Ωστόσο το θέμα έχει μια βαρύνουσα σημασία και για τους διαμεσολαβούντες και για τους ασφαλισμένους και γι’ αυτό παρουσιάζει στη συνέχεια και τις τρεις πράξεις όπως δημοσιευθήκαν στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1109 – 19 Απριλίου 2016 (δείτε εδώ).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese