Σχετ.:Το με αριθμ. πρωτ. 12049/15.06.2016 (12416/01.07.2016 δικό μας) έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών αγορών…

1. Σας γνωρίζουμε ότι από 02.07.2016 έως 31.10.2016 η λαϊκή αγορά Ν. Πεντέλης θα λειτουργεί, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26/18.06.2003 (θέμα 15ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Γ. Παπανδρέου από Λεωφ. Βενιζέλου έως οδό Κωνσταντινουπόλεως και στις κάθετες προς αυτή οδούς και παρόδους.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese