Τέλος στην απασχόληση των συνταξιούχων βάζει ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς προβλέπεται ότι η σύνταξη θα μειώνεται κατά…
60% για τους συνταξιούχους που άρχισαν να εργάζονται μετά τις 12 Μαΐου.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων που εντάσσονται στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ). Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιείται επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των συντάξεων που λαμβάνουν, κύριων και επικουρικών. Ειδικότερα:
-Οι συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών ευνοούνται ως προς το ότι δεν θα αναστέλλεται πλήρως η σύνταξή τους, αλλά θα περικόπτεται το 60% του ποσού της. Επομένως θα εισπράττουν τμήμα της σύνταξής τους όσο παράλληλα θα εργάζονται.
-Οι συνταξιούχοι άνω των 55 ετών όμως θίγονται σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, μέχρι τον Μάιο του 2016, οι συνταξιούχοι που εργάζονταν ως μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας λάμβαναν κανονικά το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων έως 970 ευρώ (30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη) ενώ το υπερβάλλον ποσό καταβαλλόταν μειωμένο κατά 70%.
Πλέον θα περικόπτεται αδιακρίτως το 60% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξεων. Ενδεικτικά συνταξιούχος που λάμβανε ποσό σύνταξης 1.200 ευρώ (μεικτά) θα λάμβανε κανονικά, με το σημερινό καθεστώς, το ποσό των περίπου 1.039 ευρώ (μεικτά) για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνταν. Με τον νέο νόμο θα λαμβάνει το ποσό των 480 ευρώ (μεικτά) από τη σύνταξή του.
Οι ασφαλισμένοι με 35ετία με τον νέο τρόπο υπολογισμού, αν μάλιστα είναι υψηλόμισθοι, θα υποστούν βαριές απώλειες σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες νέων συνταξιούχων. Π.χ.: υπάλληλος του Δημοσίου με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.646 ευρώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε σύνταξη 1.075 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα η σύνταξή του θα είναι 829 ευρώ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese