Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών από χιλιομετρική θέση 15+500 έως…
χιλιομετρική θέση 40+300, προϋπολογισμού 4.100.000 ευρώ (με ΦΠΑ), δρομολόγησε με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των χρηστών του οδικού δικτύου και έχει ως αντικείμενο, τη συντήρηση τοπικά ή/και βελτίωση οδοστρωμάτων, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευές για τοποθέτηση αγωγού, εργασίες οδοποιίας καθώς και την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese