Λόγω εκτέλεσης εργασιών ανύψωσης βάσεων και αντικατάστασης…
ιστών οδοφωτισμού, καθώς και συμπληρωματικών εργασιών άρδευσης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω τμήματα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από 6-7-2016 έως 11-8-2016, καθ’  όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής:

Αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 28+520 και 30+958.
Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 28+520 και 30+708, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 32+958 και 30+708, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.