Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «γίνονται δεκτές αιτήσεις από δημότες Παραλιμνίου ηλικίας 17-25 ετών για παραχώρηση αριθμού…
υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε άριστους μαθητές και σε μαθητές με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Τις Υποτροφίες του Δήμου Παραλιμνίου διαχειρίζεται η Επιτροπή Υποτροφιών του Δήμου η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο Παραλιμνίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τους Προέδρους των Επιτροπών Παιδείας του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Παραλιμνίου και τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας».

Προστίθεται ότι «η Επιτροπή Υποτροφιών του Δήμου θα εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που επισυνάπτονται στις αιτήσεις, το κατά πόσο πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα προσόντα των αιτητών. Την τελική απόφαση της επιλογής των αιτητών θα την έχει από κοινού η επιτροπή Υποτροφιών του Δήμου με το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο».

Επιπρόσθετα, συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου «θα υπάρχει ευελιξία στην τελική απόφαση ποσοστού που θα αποδίδεται για κάθε υποτροφία σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών του Δήμου στη περίπτωση που κριθεί ότι ο/η αιτητής/τρια με βάση τη βαθμολογία του ή τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ποσοστό πέραν αυτού που αντιστοιχεί στα κριτήρια της αίτησής του. Όλες οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν για το πρώτο έτος των σπουδών και η επέκτασή τους για τα επόμενα έτη, θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου του εκάστοτε Πανεπιστημίου».

Tα Πανεπιστήμια/Κολλέγια τα οποία προσφέρουν υποτροφίες για το Δήμο Παραλιμνίου είναι για τις Προπτυχιακές Σπουδές το Intercollege of Larnaca, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus, το PA College, το Alexander College Cyprus- University of the West of England, το Cyprus Institute of Marketing και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο.

Για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, υποτροφίες προσφέρουν το Πανεπιστήμιο Frederick και το Cyprus Institute of Marketing.

Οι αιτήσεις «θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουλίου 2016 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτητή/τριας και ο τίτλος ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2016-17. Αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν της προθεσμίας δε θα εξεταστούν”.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Παραλιμνίου, Αντώνη Παπαδοπούλου 6, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 π.μ – 3:00 μ.μ, στο τηλέφωνο 23819303, email e.poyiadji@paralimni.org.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el(Ανακοινώσεις).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese