Την προσωρινή αναστολή και ακύρωση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει το…
επάγγελμα του φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείου, ζητά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι παραβιάζονται…

οι συνταγματικές αρχές της προστασίας της υγείας των πολιτών και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, ενώ τονίζουν ότι απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι υπουργικής απόφασης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι «η κατάργηση της προϋπόθεσης για την ίδρυση φαρμακείου της κατοχής πτυχίου φαρμακευτικής Σχολής και άδειας άσκησης της φαρμακευτικής, επιφέρει σοβαρή αλλοίωση του ιδιαιτέρου ρόλου και της φυσιογνωμίας των φαρμακείων».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η “ίδρυση και εκμετάλλευση φαρμακείων από επιχειρηματίες-ιδιώτες τα μετατρέπει αναπόφευκτα από φορείς παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της ελευθερης αγοράς και λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος και γνώμονα το προσωπικό οικονομικό όφελος του ιδιοκτήτη. Δεδομένου μάλιστα ότι ο μη φαρμακοποιός – επιχειρηματίας δεν είναι νομικά, ηθικά και επιστημονικά ταγμένος στον στόχο της εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας, ούτε υπόκειται σε δεοντολογικούς κανόνες που διέπουν, κατά τρόπο δεσμευτικό τους φαρμακοποιούς».

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese