Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και προβληματισμό του, πάνω στο θέμα που… πρόσφατα έχει δημιουργηθεί, μετά την σχετική σας απόφαση για τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας, της δεύτερης ξένης γλώσσας στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. Παρά τις οποιοσδήποτε πολιτικές ή οικονομικές αντιξοότητες που διέρχεται η χώρα μας, το αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε Έλληνα μαθητή για δημόσια, ποιοτική και από κάθε άποψη ολοκληρωμένη εκπαίδευση, δεν μπορεί να συνθλίβεται στη δίνη των οριζόντιων οικονομικών ή άλλων περικοπών.

Είναι γνωστό, ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα, που από 10ετίας περίπου διδάσκεται στα Δημοτικά Σχολεία, προσδίδει στους μικρούς μαθητές αν όχι ένα πλήρες εφόδιο περαιτέρω γνώσης, σίγουρα όμως το ισχυρότατο ερέθισμα της εμπλοκής και περαιτέρω επιμόρφωσης σ’ ένα ακόμα πεδίο-χώρο, της Ευρώπης των λαών. Ιδιαίτερα, την τελευταία 3ετία, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής μας, είναι μόνιμοι Δημόσιοι Λειτουργοί και το προσφερόμενο έργο τους είναι καθολικά αναγνωρισμένο.

Με την πρόσφατη Υπουργική απόφαση, η ως άνω εικόνα, τροποποιείται πλήρως, υποχρεώνοντας τους μαθητές, έστω ένα μεγάλο μέρος αυτών, να ακολουθήσει την πλειοψηφική απόφαση, με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή σχεδίων, πλάνων και προγραμματισμών, ενός, δύο ή και τριών χρόνων. Το οξύμωρο στο σημείο αυτό είναι, το γεγονός ότι εσείς ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, καλείται να απαντήσει κάθε φορά, στην προφανή ερώτηση-απορία, … « Η σφαιρική και ολοκληρωμένη Εκπαίδευση, στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας ή στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ; ». Εκ του γεγονότος αυτού και μόνο, εκτιμούμε ότι θα είναι απόλυτα κατανοητή η αδιαφορία και υποβάθμιση προς το μάθημα της 2ης γλώσσας από ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό μαθητών, ενώ ταυτόχρονα θα είναι προφανή και τα προβλήματα στη διδασκαλία, από τον αυξημένο, λόγω συνωστισμού, αριθμού των μαθητών. Τέλος απόρια όλων των ανωτέρω, θα είναι η μη-αποτελεσματική εκμάθηση της, όποιας, δεύτερης ξένης γλώσσας και η μη-απόκτηση ενός διπλώματος ή πιστοποίησης γνώσης της δεύτερης γλώσσας αρχικής επιλογής. Ως παράδειγμα, σας αναφέρουμε ότι στο Σχολείο μας, η αριθμητική κατανομή των δύο τμημάτων της Ε’ τάξης, για παρακολούθηση 2ης ξένης γλώσσας, για μεν τα Γαλλικά είναι 29 μαθητές, για δε τα Γερμανικά 22 μαθητές και όπως αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι ιδιαίτερα οξύ.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θα σας παρακαλούσαμε όπως επανεξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα της δεύτερης ξένης γλώσσας υπό το πρίσμα όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και εκδώσετε τη σχετική οδηγία, για τροποποίηση και πιθανή σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο σύστημα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με πρόβλεψη και σωστό προγραμματισμό.

Σε κάθε περίπτωση εμείς ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης, συντασσόμενοι με τις απαιτήσεις και τα αιτήματα των γονέων, αλλά κύρια υποστηρίζοντας την ελεύθερη επιλογή των μαθητών μας για ποιοτική και ολοκληρωμένη Παιδεία, θα απευθυνθούμε στην Ένωση Γονέων και κάθε άλλο θεσμικό και νομικά δόκιμο φορέα, προς επίτευξη του αποκλειστικού σκοπού μας, που δεν είναι άλλος από την Δημοσία αναβαθμισμένη, σφαιρική και ολοκληρωμένη Εκπαίδευση, με άρωμα Παιδείας.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και ΚηδεμόνωνΟ  Πρόεδρος                                                          
Αναστ. Δ. Τσάτσος                                                      

Ο Γεν. Γραμματέας
Ευστ.ΤυράκηςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese