Πριν αλέκτορα φωνήσαι για την έξοδο της Κύπρου από το Μνημόνιο, εκατοντάδες θέσεις προαγωγής και πρώτου διορισμού ανοίγει η…
κυβέρνηση με μέσο ετήσιο κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πολλές μάλιστα από αυτές τις θέσεις είναι σε κλίμακες υψηλές, από την Α11 και πάνω. Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση ζήτησε από τη Βουλή το ξεπάγωμα των εξής θέσεων:

● 236 θέσεις προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής οι οποίες αφορούν κυρίως θέσεις ανώτερου διευθυντικού και μεσοδιευθυντικού επιπέδου. Η Κυβέρνηση τις κρίνει απαραίτητες «για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τμημάτων και υπηρεσιών». Το κόστος πλήρωσης των θέσεων θα προκύψει από το 2017 και μετά και για το επόμενο έτος υπολογίζεται σε €761.500.

● 320 θέσεις πρώτου διορισμού, από τις οποίες οι 250 αφορούν στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική, οι 56 τη δημόσια υπηρεσία και οι 14 την Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Το μέσο ετήσιο κόστος για Αστυνομία/Πυροσβεστική υπολογίζεται σε €6,7 εκατ. και από τους διορισμούς στη Δημόσια Υπηρεσία σε €2,3 εκατ. Στην Εκπαίδευση θα αντικατασταθούν έκτακτοι με μόνιμους.

● Συνολικά, 60 θέσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρώτου διορισμού και προαγωγής 36 θέσεις, πρώτου διορισμού μόνο 7 θέσεις και προαγωγής μόνο 17 θέσεις, με μέσο ετήσιο κόστος €3,67 εκατ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese